レオパレス21

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SMARTLOCK (ỨNG DỤNG HOMEHUB)

Q

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SMARTLOCK (ỨNG DỤNG HOMEHUB)

A

①Đăng ký khi vào nhà

Trước hết, xin hãy xác nhận điều khoản lưu ý.

※ Xin hãy cài đặt sao cho nhận được mail từ các địa chỉ mail「@bitkey.jp」「@mail.bitkey.cloud」.

※ Trong trường hợp Quý khách nhận hướng dẫn vào nhà bằng tin nhắn SMS, với khách hàng sử dụng docomo・au・Rakuten sẽ nhận thông báo từ số「05031838851」, với khách hàng sử dụng SoftBank sẽ nhận được tin nhắn từ số「242178」.

※ Quý khách sẽ nhận được mail trước ngày vào nhà. Xin hãy cài đặt sao cho nhận được mail trước ngày đó.

Dưới đây là điều kiện thiết bị khi sử dụng xin vui lòng lưu ý.

Dòng máy có Bluetooth trên 4.2

【iPhone】Dòng máy đã cập nhật trên iOS 14

【Android】Dòng máy đã cập nhật trên Android 8

 

②Trước ngày vào nhà, Quý khách sẽ nhận được thông báo hướng dẫn bằng địa chỉ mail hoặc số điện thoại đã đăng ký


③Tải ứng dụng homehub.

④Mở khóa bằng ứng dụng homehub


Trong trường hợp không cài đặt được xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi thông qua "FORM TƯ VẤN".

Ngoài ra trong trường hợp khẩn cấp chúng tôi có thể tiếp nhận qua điện thoại.

【 Số điện thoại 】0570-048-021 (Xin hãy nhấn số theo đúng hướng dẫn tự động)

Câu hỏi và câu trả lời có ích không?